Δημήτριος Κ. Μητρόπουλος MD,MSc
Αλλεργιολόγος Ενηλίκων & Παίδων
Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού
Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 63
Πλατεία Μπουρναζίου, Περιστέρι
211 01 99 936   697 26 38 621
info@drmitropoulos.gr
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Το κάθε φάρμακο μπορεί να προκαλέσει αλλεργία, από το πιο συχνά χορηγούμενο μέχρι το σπανιότερο. Η φαρμακευτική αλλεργία χωρίζεται σε 2 μορφές:

  • την άμεση όπου τα συμπτώματα εμφανίζονται εντός μίας ώρας από τη λήψη του φαρμάκου και μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή του ασθενούς
  • την επιβραδυνόμενη όπου εμφανίζεται ακόμα και πολλές μέρες μετά την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής. Συνήθως έχει τη μορφή εξανθημάτων.

Ο αλλεργιολογικός έλεγχος αποσκοπεί κυρίως στην επιβεβαίωση ή στον αποκλεισμό της φαρμακευτικής αλλεργίας καθώς και στην εξεύρεση ασφαλούς εναλλακτικού φαρμάκου για τον ασθενή.